CBC Romania Bulgaria
Mehedinti Olt Teleoman Giurgiu Dolj Calarasi Ruse Vratsa Vidin Silistra Razgrad Veliko Tarnovo Dobrich Constanta Montana Pleven

Click pe fiecare judet/district pentru numarul de proiecte

depuse/selectate/contractate şi cererile de rambursare depuse

 
Pachetul Solicitantului pentru cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria este acum disponibil pentru consultare!

 

Versiunea revizuită a Ghidului Aplicantului aferent primului apel de proiecte al Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria este disponibilă aici

Întrebările pot fi transmise la: robg@mdrap.ro, NA-RO-BG@mrrb.government.bg sau helpdesk_robg@calarasicbc.ro

Lista de întrebări și răspunsuri poate fi consultată aici.

Lista de execuții bugetare ale organizațiilor implicate în proiecte în cadrul PCT Ro-Bg 2007-2013 poate fi decărcată aici.

 
 
 
Proiecte depuse 392
Proiecte selectate 225 (347 653 554,36 EUR-FEDR)
Proiecte contractate 179 (276 281 221.85 EUR-FEDR)
Proiecte în implementare 31 (96 449 436.81 EUR-FEDR)
Proiecte finalizate 138
Proiecte reziliate  10 (5 882 512.02 EUR-FEDR)
Cereri rambursare 1228 (177 123 942.46 EUR)

.

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page