CBC Romania Bulgaria
Mehedinti Olt Teleoman Giurgiu Dolj Calarasi Ruse Vratsa Vidin Silistra Razgrad Veliko Tarnovo Dobrich Constanta Montana Pleven

STADIUL PROGRAMULUI

Click pe fiecare judet/district pentru numarul de proiecte

depuse/selectate/contractate şi cererile de rambursare depuse

 

Proiecte depuse 392
Proiecte selectate 225 (347 653 554,36 EUR-FEDR)
Proiecte contractate 175 (260 696 617,78 EUR-FEDR)
Proiecte în implementare 45 (113 220 087,46 EUR-FEDR)
Proiecte finalizate 123
Proiecte reziliate 7 (4 104 442,81 EUR-FEDR)
Cereri rambursare 1014 (149 308 678,65 EUR)
 
PROIECTE FINALIZATE

Vă prezentăm câteva dintre rezultatele Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
Începând din 23 aprilie, site-ul nostru găzduiește, în fiecare săptămână, câte un proiect care a valorificat potențialul de dezvoltare al zonei de graniță România Bulgaria, implementat în cadrul Programului. 

Proiectul „PLAY ON! Pentru sport, prietenie, viață”, cod MIS-ETC 900, cu o valoare totală eligibilă de 116.286 euro, a contribuit la consolidarea valorilor, a identității culturale și a dialogului intercultural prin promovarea spiritului de fair play și armonie socială prin sport.

În cadrul proiectului au fost organizate 2 seminarii de matchmaking în Veliko Tarnovo și Slatina, la care au participat reprezentanți ai școlilor locale, profesori de sport și alte părți interesate şi un concurs sportiv care a inclus 4 discipline sportive - atletism, fotbal, handbal și tenis de masă, precum și o serie de alte discipline și jocuri. Acțiunile organizate au reunit mai mult de 300 de participanți, atât din Bulgaria cât și din România şi au reprezentant o oportunitate pentru promovarea beneficiilor sportului și culturii prin distribuirea de materiale promoţionale și crearea unei platforme web transfrontaliere pentru tineri.


 
 
Beneficiarii care doresc să contribuie la această campanie de promovare sunt invitați să ne transmită o scurtă prezentare a proiectului, însoțită de câteva fotografii relevante, la adresa de e-mail info@calarasicbc.ro.

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page