Secretariatul tehnic comun

SECRETARIATUL TEHNIC COMUN (STC)

La nivelul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru Granita Romania-Bulgaria s-a constituit Secretariatul Tehnic Comun - structura organizatorica desemnata de catre Autoritatea de Management (Romania), in urma consultarii cu Autoritatea Nationala din statul partener (Bulgaria), care sprijina activitatea structurilor de management ale Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, Autoritatea de Management, Autoritatea Natională, Comitetul Comun de Monitorizare, Comitetul Comun de Selectie, Autoritatea de Audit si Autoritatea de Certificare si Plata, pentru realizarea sarcinilor lor specifice.

Mai exact, Secretariatul Tehnic Comun:

- Indeplineste sarcini de programare

 • colaboreaza cu toate organismele din aria eligibila, in scopul culegerii de date si informatii necesare procesului de programare;
 • participa la grupurile de lucru organizate in vederea elaborarii/revizuirii documentelor de programare si pregateste propuneri pentru amendarea programului;

- Indeplineste sarcini de secretariat pentru Comitetul Comun de Monitorizare si Comitetul Comun de Selectie

- Asigura managementul administrativ al sarcinilor si serviciilor externe (de ex. servicii de interpretare si traducere, daca sunt necesare);

·- Sprijina monitorizarea

 • Contribuie la realizarea sistemului de monitorizare;
 • Realizeaza intretinerea si actualizarea permanenta a sistemului de monitorizare;

Sprijina implementarea programului

 • sprijina generarea si dezvoltarea de proiecte (organizeaza seminarii de informare, alte masuri proactive);
 • gestioneaza procesul de primire a proiectelor;
 • organizeaza comitetul de evaluare conform deciziei Autoritatii de Management;
 • gestioneaza implementarea programului/proiectelor;
 • stimuleaza parteneriatul intre entitatile situate de o parte si de alta a granitei;
 • impreuna cu partenerul lider de proiect, monitorizeaza derularea proiectelor prin colectarea si verificarea rapoartelor de monitorizare, monitorizarea rezultatelor etc.;
 • elaboreaza rapoarte privind implementarea programului si le transmite Comitetului Comun de Monitorizare si Autoritatii de Management;

Contactati Secretariatul Tehnic Comun

Declaratii de interese

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page