CBC Romania Bulgaria

RO -  In atentia beneficiarilor Programului de Cooperare Transfrontaliera România-Bulgaria 2007-2013

Dragi beneficiari,

Dorim să vă informăm că a fost emisă Decizia nr. 93/16.10.2015 de către Comitetul Comun de Monitorizare (CCM), privind modificarea Deciziei nr. 83/2014.

Decizia prevede posibilitatea atingerii obiectivelor și indicatorilor după sfârșitul perioadei de implementare pentru proiectele implementate în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 care nu și-au realizat activitățile propuse și nu și-au atins obiectivele și indicatorii, dacă următoarele condiții cumulative sunt respectate:

-      Activitățile și indicatorii sunt parțial implementate/atinși;

-      Beneficiarii sunt de acord să finanțeze din surse proprii activitățile necesare pentru finalizarea proiectului (așa cum a fost inițial contractat);

-      Beneficiarii sunt pe deplin responsabili pentru finalizarea tuturor activităților proiectului și realizarea tuturor indicatorilor proiectului, în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, cu condiția depunerii raportului de progres final până cel târziu la 31 mai 2016.

După exprimarea acordului beneficiarilor de a aplica cerințele antemenționate,  Comitetul Comun de Selectie va decide privind extinderea perioadei de implementare pentru proiectul respectiv. În cazul în care beneficiarii nu își ating obiectivele și indicatorii proiectului până la sfârșitul perioadei, contractul va fi reziliat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați ofițerii Secretariatului Tehnic Comun (BRCT Călărași) desemnați pentru proiectul dumneavoastră.

 

Information on the closure of projects financed under

the Romania – Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 – 2013

Dear Beneficiaries,

In relation to the necessary measures concerning the closure of projects financed under the Romania – Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 – 2013, Managing Authority has issued the Instruction no.66/02.03.2015, on the following issues: 

1.    For projects with deadline for submission of the final reimbursement claim after 31st of March 2016:

-      If project beneficiaries submit request for addendum until 1st of July 2015, it should include a paragraph stipulating that the final deadline for submission of the final reimbursement claim is 31st of March 2016;

-      Otherwise after 1st of July 2015, MRDPA will initiate addenda which will stipulate that the final deadline for submission of the final reimbursement claim is 31st of March 2016;

2.    Every addendum for the extension of project implementation period will be analyzed considering the above mentioned deadlines and the final date for submission of the final reimbursement claim should not exceed 31st of March 2016;

3.    The final date for eligibility of expenditure (including payment) under Romania – Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007-2013 according to the EC Regulation 1083/2006 art.56 “Eligibility of expenditure” point (1) is 31st of December 2015. All expenditure made and paid after the respective date cannot be requested for reimbursement;

(EC Regulation 1083/2006 art.56 “Eligibility of expenditures” point (1) “Expenditure, including for major projects, shall be eligible for a contribution from the Funds if it has actually been paid between the date of submission of the operational programmes to the Commission or from 1 January 2007, whichever is earlier, and 31st of December 2015.”) 

4.    15th of February 2016 represents the final date until the project partners may request First Level Control verification from the FLC structures from the Romania and Bulgaria for the expenditure paid until 31st of December 2015;

5.    31st of March 2016 represents the last date for the Lead partners to submit the final reimbursement claim to JTS;

6.    The following categories of expenditure (which, by their nature, incur after the finalization of the project implementation period), if not paid until 31st of December 2015 will be considered as non-eligible and will be supported by the beneficiaries;

a)    Acquisition of the independent audit services for  projects of more 500.000 euro ERDF;

b)    Expenditure related with elaboration of the final reimbursement claim;

c)    Expenditure related with elaboration of the final progress report;

d)    Administrative and project management expenditure related with elaboration of the above mentioned reports;

e)    Bank charges for the transnational financial transactions;

f)     The eligible staff costs of the project associated for month of December 2015.

OVERVIEW

 

31.12.2015

Final date until the project partners can pay expenditure made within the projects in order to be considered eligible under Romania – Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007-2013

 

 

 

15.02.2016

Final date until the project partners may request First Level Control verification from the FLC structures from the Romania and Bulgaria for the expenditures paid until 31st of December 2015


  

31.03.2016

Last date for projects to submit the final reimbursement claim to JTS

 

 

 
  Contract de finantare/ contracte de cofinanțare
 
  Modele de contracte revizuite pentru supracontractare, valabile începând cu 07.08.2014. Descarcati aici contractele.
 
  Modele de contracte pentru supracontractare. Descarcati aici contractele
 
  Modele de contracte revizuite, valabile începând cu 07.08.2014. Descarcati aici contractele.
 
  Model de acord de parteneriat. Descarcati aici  acordul de parteneriat.
  Model de contract de finanţare si Anexa 6-8:
· Model de contract de cofinanțare şi Anexa 6-8 pentru parteneri romani:
 
· Model de contract de cofinantare și Anexе pentru parteneri bulgari:
 
· Model de acord de monitorizare si Anexa 6-8 valabil numai pentru partenerii romani care sunt finantati exclusiv de la bugetul de stat:
 
 
Documente necesare implementarii proiectelor
 
· Manualul de Implementare a Proiectelor (revizuit). Descarcati aici.
· Management financiar și Management de proiect:
 
Exemplu:          Raport de progres intermediar
                           Raport de progres final
 
Exemplu:          Act adițional modificare buget
                           Act adițional modificare echipa de proiect
 
· Informare și Promovare:
·   Raport privind evenimentele de interes pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 ce urmează a avea loc în perioada următoare. Click aici pentru download
 
     Raport al beneficiarului către Secretariatul Tehnic Comun  al Programului RO-BG privind implementarea măsurilor de informare şi publicitate. Click aici pentru download.
 
 
Clarificări / Instrucțiuni pentru beneficiari
 
 • Instructiunea nr. 62/30.04.2014 privind depunerea documentelor aferente rapoartelor de progres exclusiv in format elctronic. Descarcati aici.
 • Instrucţiunea nr. 61/12.02.2014 privind contestarea deciziilor CPN pentru beneficiarii romăni ai Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013. Descărcaţi aici.
 • Instrucțiunea nr. 60/24.12.2013 privind stabilirea unor termene obligatorii pentru depunerea cererilor de rambursare in 2014. Descărcaţi aici.
 • Instrucțiunea nr. 59/27.07.2013 privind simplificarea procedurii de depunere a cererilor de rambursare. Descărcaţi aici.
 • Instrucțiunea nr.58/16.07.2013 privind eligibilitatea cheltuielilor de pregătire pentru beneficiarii Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013. Descărcaţi aici
 • Instrucțiunea nr. 57/25.06.2013 privind clarificarea modului de raportare a cheltuielilor partenerilor bulgari. Descărcaţi aici
 • Instrucțiunea nr. 56/25.06.2013 privind contestarea deciziilor Controlului de Prim Nivel pentru beneficiarii români ai Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 - 2013. Descărcaţi aici
 • Instrucțiunea 55/08.05.2013 privind modificarea formatului cererii de rambursare în sensul simplificării acesteia. Descărcaţi aici.
 • Instrucțiunea 54/03.04.2013 pentru amendarea Instrucțiunii AM nr. 41/20.09.2011 privind cheltuielile pentru care beneficiarii au solicitat aprobarea unui act adițional/notificări. Descărcaţi aici.
 • Instrucțiunea 53/15.02.2013 privind raportarea lunară de către beneficiari a progresului financiar înregistrat în implementarea proiectelor. Descarcați aici.
 • Instrucțiunea 51/17.01.2013 privind stabilirea de termene obligatorii pentru centralizarea datelor de către Partenerii Lideri de Proiect în vederea depunerii cererilor de rambursare. Descarcați aici.
 • Instruction no. 50/14.12.2012 regarding the introduction of mandatory deadlines for submitting the reimbursement claims during 2013. Click
  Evenimente

  16/12/2015

  Sesiune de informare pentru reprezentanţii mass-media organizata astazi la sediul BRCT Calarasi, in contextul PCT Romania-Bulgaria 2007-2013

  25/11/2015

  Vizita la fața locului la un proiect transfrontalier implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page