Posturi vacante

Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria și Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 are 9 locuri de muncă vacante. Aceasta este o oportunitate interesantă de a te alătura unei echipe internaționale care lucrează în domeniul dezvoltării teritoriale și regionale.

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași vrea să angajeze experți cu normă întreagă pentru a-și completa echipa din Călărași, Zona Chiciu (România) și Ruse (Bulgaria) după cum urmează:

a) Manager de proiect- 4 posturi (3 posturi posturi în Călărași având codurile: MPCH01, MPCH02, MPTE03 și 1 post în Ruse având codul: MPRB01 )

b) Expert financiar – 1 post (în Călărași având codul: FECH01)

c) Expert informare și promovare – 2 posturi(1 post în Călărași având codul: IPECH01 și 1 post în Ruse având codul: IPERB01)

d) Expert contractare – 2 posturi(2 posturi în Călărași având codurile: CECH01 and CECH02).

 PROCEDURA DE APLICARE

Cererea personală ar trebui să includă scanate documentele:
- Scrisoare de motivație în engleză, dar nu mai mult de o pagină, care să cuprindă  o descriere pe scurt  a calităților care recomandă candidatul pentru acest post şi a  principalelor  aşteptări de la locul de muncă vizat. Scrisoarea trebuie să includă data exactă  a disponibilității de începere a activității  și de asemenea, semnătura candidatului.
- Curriculum Vitae detaliat  –  format Europass în engleză.

Pe baza acestor documente, comisia de recrutare va selecta candidaţii care îndeplinesc condiţiile de recrutare. Pe parcursul zilei de 25 noiembrie 2015, candidaţii admişi pe lista scurtă vor fi informaţi prin e-mail despre rezultate şi vor fi invitați pentru testul scris şi interviu. Proba scrisă şi interviul vor fi organizate în  data de 3 decembrie 2015.

De asemenea, lista scurtă cu candidaţii "acceptați", va fi postată pe web-site-ul BRCT Călărași/ Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, www.cbcromaniabulgaria.eu  în data de 25 noiembrie 2015. 

DEPUNEREA APLICAȚIEI
Aplicația trebuie să fie trimisă numai prin e-mail, cu următorul subiect:
1) "Aplicația – Manager de proiect cod:
MPRB01 sau MPCH01 sau MPCH02 sau MPTE03/ Expert Financiar cod: FECH01/ Expert contractare cod: CECH01 sau CECH02/ Expert Informare-Promovare cod: IPECH01 sau IPERB01” la următoarea adresă de email: hr@calarasicbc.ro.

Vor fi luate în considerare aplicațiile transmise în termenul limită.

Fiecare candidat trebuie sa aplice pentru un singur post.

Datele privind aplicația vor fi gestionate în conformitate cu legea 182/2002 din România privind protecţia datelor. Vă rugăm să reţineţi că informaţiile prezentate de către candidaţi şi documentaţia procesului de selecţie pot fi transmise Autorității de Management şi Autorității Naţionale ale Programului. 

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE AL APLICAȚIILOR:

23 Noiembrie 2015, ora 16:00
Numai aplicațiile transmise înainte de data limită a acestui anunţ privind  posturile vacante vor fi eligibile pentru evaluare!
 

INTERVIURI
Testele scrise şi interviurile pentru candidaţii din  lista scurtă vor avea loc pe 3 decembrie  2015,  la sediul nostru, din zona Chiciu, judetul Călărași (vă rugăm verificați harta atașată)

 

Harta BRCT Călărași/ STC/SC 
 

TERMENII ANGAJĂRII
Postul va fi contractat în numele Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria.
Postul este cu normă întreagă, la sediul din Călărași pentru posturile cu codul:
MPCH01, MPCH02, MPTE03, FECH01, IPECH01, CECH01, CECH02 și în Ruse pentru posturile cu cod: MPRB01 and IPERB01 și sub incidența legislației muncii din România.

PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI
Candidatul selectat ar trebui să înceapă activitatea cât mai curând posibil.
Candidatul admis va fi angajat de către BRCT Călărași pe o perioadă de 12 luni. Noul angajat va avea o perioadă de probă de 30 de zile.

Detalii referitoare la condiţiile procesului de recrutare și bibliografia sunt disponibile pe : www.cbcromaniabulgaria.eu

* Regulamentul de organizare al procesului de recrutare

 

CONTACT
Pentru detalii legate de condiţiile procesului de recrutare, bibliografie etc: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru graniţa România-Bulgaria, domnul Petruş Alexandru CIOCÂRLAN - Biroul Resurse Umane.
Telefon: +40 242.313.091 sau la adresa de e-mail
hr@calarasicbc.ro

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page