CBC Romania Bulgaria

ACHIZITII PUBLICE AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat procedura de achiziție directă privind atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii – consultanță externă pentru verificarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de către beneficiarii bulgari de finanțare nerambursabilă prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2014-2020.

Invitația de participare este adresată tuturor operatorilor economici interesați. Ofertele pot fi transmise la următoarea adresă: sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5, București – registratură - în atentia Direcției Achiziții Publice, în limba română, până la data de 17.12.2013 ora 12:30.

Invitația de participare și caietul de sarcini sunt atașate prezentului anunț și sunt publicate și pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - http://mdrap.ro/transparenta/achizitii-publice-6366.

Pentru a vizualiza invitația de participare și caietul de sarcini, apăsați aici.


Licitație pentru dezvoltarea sistemului de management electronic al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor pentru dezvoltarea sistemului de management electronic al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020.                   

Documentația de atribuire este disponibilă în sistemul electronic http://www.e-licitatie.ro, nr. 148084. Data limită de depunere a ofertelor este 14.01.2014, ora 09:00 a.m.


Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a lansat procedura de licitație pentru achiziționarea de echipamente IT şi produse de birou pentru uzul Autorităţii de Management a Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria.  Documentația de atribuire este disponibilă în sistemul electronic http://www.e-licitatie.ro, nr. 354019. Data limită de depunere a ofertelor este 03.10.2013, ora 09:00.


 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a lansat procedura de licitatie pentru achizitionarea serviciilor pentru dezvoltarea sistemului de management electronic al Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014-2020.  Documentatia de atribuire este disponibila in sistemul electronic http://www.e-licitatie.ro, nr. 145794. Data limită de depunere a ofertelor este 02.10.2013 (2  octombrie 2013), ora 10:30 a.m.


Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a lansat procedura de licitatie pentru achizitionarea serviciilor pentru consultata externa privind elaborarea Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2014-2020. Documentatia de atribuire este disponibila in sistemul electronic http://www.e-licitatie.ro, nr. 347539. Data limită de depunere a ofertelor este 12.06.2013 (12 iunie 2013), ora 10:00 a.m.


Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului publică anunțul de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii privind organizarea sesiunii de informare pentru reprezentanții mass media, în data de 27 octombrie 2011, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. 

Data limită pentru depunerea ofertelor este 03.10.2011, ora 09:00. Atribuirea acestui contract se va face respectând legislaţia românească din domeniul achiziţiilor publice.

Pentru anunțul de participare și documentația de atribuire apăsați aici.

Pentru informații puteţi accesa şi următorul link: http://www.mdrt.ro/transparenta/achizitii-publice-6366 .

 


Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului publică anunțul de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii privind organizarea sesiunii de informare pentru reprezentanții mass media, în data de 27 septembrie, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. 

Data limită pentru depunerea ofertelor este 08.09.2011, ora 11:00. Atribuirea acestui contract se va face respectând legislaţia românească din domeniul achiziţiilor publice.

Pentru anunțul de participare și documentația de atribuire apăsați aici.

Pentru informații puteţi accesa şi următorul link: http://www.mdrt.ro/transparenta/achizitii-publice-6366

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului anunţă publicarea în SEAP a invitaţiei de participare nr. 284588 referitoare la procedura de achiziţie publică prin cerere de ofertă pentru contractarea de Servicii pentru evaluarea Planului Anual de Comunicare - 2010 şi a Planului Multianual de Comunicare aferente Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 31.03.2011, ora 10:00. Atribuirea acestui contract se va face respectând legislaţia românească din domeniul achiziţiilor publice.

Pentru accesarea documentaţiei de atribuire vă rugăm accesaţi următorul link: http://www.e-licitatie.ro/Public/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationList.aspx.

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page