Structurile programului

ORGANISMELE DE IMPLEMENTARE

 

INTRODUCERE

Cele doua state partenere in program (Romania si Bulgaria) au desemnat o serie de entitati care sa formeze mecanismul de implementare si monitorizare ale acestui program. Aceste entitati pot fi divizate in organisme la nivel national si organisme comune, asa cum sunt prezentate mai jos:
 

Organismele de management din Romania

Autoritatea de Management (AM)

Autoritatea de Management este responsabila pentru managementul si implementarea programului operational in conformitate cu Regulamentele Comisiei Europene si principiile unui management financiar solid. Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria 2007-2013 a fost stabilita in cadrul Minsterului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice din Romania. In Bulgaria, omologul Autoritatii de Management este Autoritatea Nationala, infiintata in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice de la Sofia. Cititi mai mult.

Autoritatea de Certificare

Autoritatea de Certificare este responsabila pentru certificarea declaratiilor de cheltuieli si a cererilor de plata, inainte de a fi transmise catre Comisie. Cititi mai mult.

Autoritatea de Audit

Autoritatea de Audit efectueaza auditul general al programului, pentru a verifica functionarea eficienta a sistemului de management si control.

 

Organisme de management din Bulgaria

 Autoritatea Nationala (AN)
 

Autoritatea Nationala din Bulgaria este omologul Autoritatii de Management din Romania si este reprezentata prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice din Bulgaria. Cititi mai mult.

 

Organisme comune de management

Comitetul Comun de Monitorizare (CCM)


Comitetul Comun de Monitorizare, format din reprezentanti locali, regionali si nationali ai ambelor state partenere, supervizeaza programul si este responsabil cu deciziile strategice ale acestuia. Presedintia Comitetului Comun de Monitorizare alterneaza anual intre cele doua state membre. Cititi mai mult.

 

Comitetul Comun de Selectie (CCS)

Comitetul Comun de Selectie este constituit ca subcomitet al Comitetului Comun de Monitorizare, format din reprezentanti romani si bulgari (la nivel national, regional si local). Are ca principala responsabilitate selectarea proiectelor propuse pentru finantare. Cititi mai mult.

 

Secretariatul Tehnic Comun (STC)

Secretariatul Tehnic Comun este localizat in Calarasi (Romania). Ajuta institutiile implicate in managementul programului in realizarea sarcinilor lor specifice. Un punct de informare va fi infiintat in Plevna, Bulgaria ca parte componenta a Secretariatului Tehnic Comun, pentru a servi ca punct de contact pentru solicitanti. Cititi mai mult.
 

Sistemul de control de Prim Nivel (CPN)

Fiecare stat are responsabilitatea propriului sistem de prim nivel. Cititi mai mult.
 

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page