Autoritatea de audit

AUTORITATEA DE AUDIT

Autoritatea de Audit este responsabila cu efectuarea auditurilor pentru verificarea functionarii eficiente a sistemului de management si control al programului operational si cu efectuarea auditurilor la nivel de proiecte. Autoritatea de Audit se asigura ca activitatile de audit se desfasoara in concordanta cu regulamentele UE si cu standardele de audit agreate la nivel international.

Autoritatea de Audit este responsabila, printre altele, pentru:

 • asigurarea efectuarii de audituri in vederea verificarii functionarii eficiente a sistemului de management si control al programului operational;
 • asigurarea efectuarii de audituri ale proiectelor pe baza unui esantion adecvat pentru a verifica cheltuielile declarate;
 • pana la 31 Decembrie al fiecarui an din perioada 2008-2015:
 • transmite catre Comisie un raport anual de control care evidentiaza rezultatele activitatii de audit efectuate in cele 12 luni anterioare;
 • formuleaza o opinie, pe baza controalelor si a auditurilor care au fost efectuate sub responsabilitatea sa, indicand daca functionarea sistemului de management si control este în masura sa garanteze in mod satisfacator ca declaratiile de cheltuieli prezentate Comisiei sunt corecte si ca tranzactiile aferente sunt legale si corecte;
 • transmite, cand este cazul, declaratii de inchidere partiala care sa evalueze legalitatea si regularitatea cheltuielilor respective.


Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page