Autoritatea de management

AUTORITATEA DE MANAGEMENT (AM)

Autoritatea de Management este responsabila pentru managementul si implementarea programului operational in conformitate cu Regulamentele Comisiei Europene si principiile unui management financiar solid. Autoritatea de Management:

 • asigura selectarea proiectelor pentru finantare in conformitate cu criteriile programului operational si cu reglementarile nationale si comunitare;
 • stabileste aspectele privind implementarea fiecarui proiect, impreuna cu liderul de proiect, acolo unde este cazul;
 • se asigura ca toate cheltuielile declarate de beneficiarii participanti intr-un proiect au fost validate de catre controlorii desemnati;
 • asigura un sistem de colectare, inregistrare si stocare in forma electronica a inregistrarilor contabile si a tuturor datelor privind implementarea proiectelor finantate de acest program;
 • se asigura ca evaluarile programului operational sunt realizate in conformitate cu Regulamentele;
 • se asigura ca toate documentele referitoare la cheltuieli si audituri sunt pastrate in conformitate cu cerintele Regulamentelor;
 • se asigura ca Autoritatea de Certificare primeste toate informatiile necesare privind procedurile urmate si verificarile realizate in legatura cu cheltuielile in vederea certificarii;
 • indruma activitatea Comitetului Comun de Monitorizare si furnizeaza documentele necesare pentru a permite monitorizarea calitatii implementarii programului operational, conform obiectivelor sale specifice;
 • redacteaza si, dupa aprobarea Comitetului Comun de Monitorizare, transmite la Comisie rapoartele de implementare anuale si finale;
 • asigura conformitatea cu cerintele de informare si publicitate prevazute in Regulamente.

Autoritatea de Management poate delega unele sarcini Secretariatului Tehnic Comun printr-un acord scris si semnat.

Contactati Autoritatea de Management

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page