CBC Romania Bulgaria

Lansarea celui de al doilea apel de proiecte: pentru Axa Prioritară 4 – “O regiune calificată şi inclusivă”  şi Axa Prioritară 5 – “O regiune eficientă” proiectele pot fi depuse până la data de 15 martie 2016.  (ora 16:00)

Pachetul Aplicantului aferent celui de al doilea  apel de proiecte al Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria este disponibil aici.

Întrebările pot fi transmise la robg@mdrap.roNA-RO-BG@mrrb.government.bg sau helpdesk_robg@calarasicbc.ro

Toate întrebările și răspunsurile vor fi publicate aici.

Proiecte selectate în cadrul  primului apel de proiecte: 36 de proiecte soft, cu o valoare totală de aproximativ 25 milioane Euro. Pentru a parcurge lista proiectelor selectate în limba engleză, click aici

The report and the decisions of the Complaint Panel on the complaints lodged against the MC decision 16/15.10.2015 - approving the list of approved and rejected projects submitted in the first call for proposals for Interreg V-A RoBg, soft projects.

For download click here.

Download first part

Download second part

Primul apel de proiecte pentru Programul INTERREG V-A România - Bulgaria afost lansat în data de 26 martie 2015. Au fost lansate Axele Prioritare 1, 2 și 3 cu termenele de depunere:

30 iunie 2015 pentru proiecte soft (ora 16:00)

30 septembrie 2015 pentru proiecte hard (ora 16:00)

 

Versiunea revizuită a Ghidului Aplicantului aferent primului apel de proiecte al Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria este disponibilă aici.

Întrebările pot fi transmise la robg@mdrap.ro, NA-RO-BG@mrrb.government.bg sau helpdesk_robg@calarasicbc.ro

Lista de întrebări și răspunsuri poate fi consultată aici.

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page