CBC Romania Bulgaria

The list of accepted applications regarding the call for external technical experts. 

 

For download click here 


Apel pentru experți tehnici externi

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE AL APLICAȚIILOR: 07 Ianuarie  2016, ora 12:00

Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria (Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera pentru granita Romania-Bulgaria), cauta experți tehnici externi pentru a realiza o expertiză adecvată din punct de vedere tehnic și calitativ pentru propunerile de proiecte “hard” depuse în cadrul Programului Interreg V-A România –Bulgaria (primul apel de proiecte hard cu termen de depunere 30 septembrie 2015), ce sunt în proces de evaluare sau pentru care a fost depusă contestație după Decizia Comitetului de Monitorizare. 

Pentru a descarca anuntul, click aici.

 

Pentru a descarca termenii de referință pentru experți tehnici externi, click aici.


 

The list of accepted applications regarding the call for external technical experts. 

 

 

 

For download click here 


The list of accepted applications regarding the call for external technical experts. 

For download click here 

Apel pentru experți tehnici externi

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE AL APLICAȚIILOR: 07 Decembrie 2015, ora 12:00

Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria (Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera pentru granita Romania-Bulgaria), cauta experți tehnici externi pentru a realiza o expertiză adecvată din punct de vedere tehnic și calitativ pentru propunerile de proiecte “hard” depuse în cadrul Programului Interreg V-A România –Bulgaria (primul apel de proiecte hard cu termen de depunere 30 septembrie 2015), ce sunt în proces de evaluare sau pentru care a fost depusă contestație după Decizia Comitetului de Monitorizare. 

Pentru a descarca anuntul, click aici.

Pentru a descarca termenii de referință pentru experți tehnici externi, click aici.

 


 

ANUNȚ

 

Apel catre experți tehnici externi 

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE AL APLICAȚIILOR: 10 Noiembrie 2015, ora 16:00

Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria (Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera pentru granita Romania-Bulgaria), cauta experți tehnici externi pentru a realiza o expertiză adecvată din punct de vedere tehnic și calitativ pentru propunerile de proiecte “hard” depuse în cadrul Programului Interreg V-A România –Bulgaria (primul apel de proiecte hard cu termen de depunere 30 septembrie 2015), ce sunt în proces de evaluare sau pentru care a fost depusă contestație după Decizia Comitetului de Monitorizare.

Pentru a descarca anuntul, click aici

Pentru a descarca termenii de referință pentru experți tehnici externi, click aici:


„The final results from 19th October, 2015, of the recruitment process for 9 vacancies within the Joint Secretariats General Department” For download click here 

 „The admitted candidates (short-list) for the written test and the interview on 19th of October 2015” For download click here

   

                           1 Manager de proiect-TE

                               Post vacant


Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria și Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, lansează concurs pentru 1 post vacant. Aceasta este o oportunitate interesantă de alăturare unei echipe internaţionale care lucrează în domeniul dezvoltării teritoriale şi regionale.

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria dorește să angajeze experți cu normă întreagă, care își vor desfășura activitatea  la sediul din Călărași (România) sau la sucursala Ruse (Bulgaria), după cum urmează:
PROCEDURA DE APLICARE
 
- Cererea personală ar trebui să includă următoarele documente scanate:
 
- Scrisoare de motivație în limba engleză, dar nu mai mult de o pagină, care să cuprindă  o descriere pe scurt  a calităților care recomandă candidatul pentru acest post  şi a  principalelor  aşteptări de la locul de muncă vizat. Scrisoarea trebuie să includă data exactă  de începere a activității.
 
 - Curriculum Vitae detaliat –  format Europass în limba engleză.
 
Pe baza acestor documente, comisia de recrutare va selecta candidaţii care îndeplinesc condiţiile de recrutare. 
Pe parcursul zilei de 30 octombrie 2015, candidaţii aflați pe lista scurtă (short-list) vor fi informaţi prin e-mail despre rezultate şi vor fi invitați pentru testul scris şi interviu.
Proba scrisă şi interviul vor fi organizate pe data de 9 noiembrie 2015. De asemenea, lista scurtă cu candidaţii "acceptați", va fi postată pe web-site-ul BRCT Călărași/Programului Interreg V-A România-Bulgaria, www.cbcromaniabulgaria.eu și pe site-ul BRCT Călărași la data de 30 octombrie 2015.
 
DEPUNEREA APLICAȚIEI
Aplicația trebuie să fie trimisă numai prin e-mail, cu următorul subiect:

1) "Aplicația – Project Manager-TE" la următoarea adresă de email: hr@calarasicbc.ro
Se va confirma primirea tuturor aplicațiilor.
Datele privind aplicația vor fi gestionate în conformitate cu legea 182/2002 din România privind protecţia datelor. Vă rugăm să reţineţi că informaţiile prezentate de către candidaţi şi documentaţia procesului de selecţie pot fi transmise Autorității de Management şi Autorității Naţionale ale Programului.

 
TERMENUL LIMITĂ:
29 octombrie 2015, ora 16:00
Numai aplicațiile transmise înainte de data limită a acestui anunţ privind  posturile vacante vor  fi eligibile pentru evaluare!
 
INTERVIURI
Testele scrise şi interviurile pentru candidaţii din  lista scurtă vor avea loc pe data de 9 noiembrie 2015, la sediul nostru, din zona Chiciu, judetul Călărași (vă rugăm consultați harta).
 
Localizare BRCT Călărași / STC PO/SC

TERMENII ANGAJĂRII
Postul va fi contractat în numele Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria.
Postul este cu normă întreagă, la sediul din Călărași și sub incidența legislației muncii din România.

PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI
Candidatul selectat ar trebui să înceapă activitatea cât mai curând posibil.
Candidatul admis va fi angajat de către BRCT Călărași pe o perioadă de 12 luni. Noul angajat va avea o perioadă de probă de 30 de zile.

detalii referitoare la condiţiile procesului de recrutare șibibliografia sunt  disponibile pe : www.cbcromaniabulgaria.eu

* Regulamentul de organizare al procesului de recrutare

CONTACT
Pentru detalii legate de condiţiile procesului de recrutare, bibliografie etc: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru graniţa România-Bulgaria, domnul Petruş Alexandru CIOCÂRLAN - Biroul Resurse Umane.
Telefon: +40 242.313.091 sau la adresa de e-mail 
hr@calarasicbc.ro


3 posturi manager proiect (2 în Călărași și 1 în Ruse)
2 posturi expert financiar (1 în Călărași și 1 în Ruse)
2 posturi experți informare și promovare (1 în Călărași și 1 în Ruse)
2 posturi experți contractare (Călăraşi)
POSTURI VACANTE
 
 
Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria și Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, lansează concurs pentru 9 posturi vacante. Aceasta este o oportunitate interesantă de alăturare unei echipe internaţionale care lucrează în domeniul dezvoltării teritoriale şi regionale.

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria dorește să angajeze experți cu normă întreagă, care își vor desfășura activitatea  la sediul din Călărași (România) sau la sucursala Ruse (Bulgaria), după cum urmează:

a) Manager proiect – 3 posturi (2 posturi în Călărași având codurile: MPCH01, MPCH02 și 1 post în Ruse având codul: MPRB01);
 
b) Expert financiar – 2 posturi (1 post în Călărași având codul: FECH01 și 1 post în Ruse având codul: FERB01) 
 
c) Expert informare și promovare – 2 posturi (1 post în Călărași având codul: IPECH01 și 1 post în Ruse având codul: IPERB01) 
 
d) Expert contractare – 2 posturi (2 posturi în Călărași având codurile: CECH01 și CECH02)  
 
PROCEDURA DE APLICARE
 
Cererea personală ar trebui să includă următoarele documente scanate:
 
- Scrisoare de motivație în limba engleză, dar nu mai mult de o pagină, care să cuprindă  o descriere pe scurt  a calităților care recomandă candidatul pentru acest post  şi a  principalelor  aşteptări de la locul de muncă vizat. Scrisoarea trebuie să includă data exactă  de începere a activității.
 
 - Curriculum Vitae detaliat –  format Europass în limba engleză.
 
Pe baza acestor documente, comisia de recrutare va selecta candidaţii care îndeplinesc condiţiile de recrutare. 
Pe parcursul zilei de 9 octombrie 2015, candidaţii aflați pe lista scurtă (short-list) vor fi informaţi prin e-mail despre rezultate şi vor fi invitați pentru testul scris şi interviu. Proba scrisă şi interviul vor fi organizate pe data de 19 octombrie 2015. De asemenea, lista scurtă cu candidaţii "acceptați", va fi postată pe web-site-ul BRCT Călărași/Programului Interreg V-A România-Bulgaria, www.cbcromaniabulgaria.eu și pe site-ul BRCT Călărași la data de 9 octombrie 2015.
 
TRANSMITEREA APLICAȚIEI
Aplicația trebuie să fie trimisă numai prin e-mail, cu următorul subiect:
 
"Aplicația – Project Manager cod: MPRB01 sau  MPCH01 sau  MPCH02/ Expert financiar, cod: FERB01 sau FECH01/ Expert contractare cod: CECH01 sau CECH02 / Expert informare și promovare cod: IPECH01 sau IPERB01” la următoarea adresă de email: hr@calarasicbc.ro
 
Vor fi luate în considerare aplicațiile transmise în termenul limită.
Datele privind aplicația vor fi gestionate în conformitate cu legea românească 182/2002 privind protecţia datelor. Vă rugăm să reţineţi că informaţiile prezentate de către candidaţi şi documentaţia procesului de selecţie pot fi transmise Autorității de Management şi Autorității Naţionale ale Programului.
 
TERMENUL LIMITĂ:
8 octombrie 2015, ora 16:00
Numai aplicațiile transmise înainte de data limită a acestui anunţ privind  posturile vacante vor  fi eligibile pentru evaluare!
 
INTERVIURI
Testele scrise şi interviurile pentru candidaţii din  lista scurtă vor avea loc pe data de 19 octombrie 2015, la sediul nostru, din zona Chiciu, judetul Călărași (vă rugăm consultați harta).
 
Localizare BRCT Călărași / STC PO/SC
 

 
 
TERMENII ANGAJĂRII
 
Posturile vor fi contractate în numele Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria.
 
Posturile sunt cu normă întreagă, la sediul din Călărași pentru posturile and codurile: MPCH01, MPCH02, FECH01, IPECH01, CECH01, CECH02  și la Ruse pentru posturile având codurile: MPRB01, IPERB01 și FERB01 și sub incidența legislației românești a muncii.
 
PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI
 
Candidatul selectat ar trebui să înceapă activitatea cât mai curând posibil.
 
Candidatul admis va fi angajat de către BRCT Călărași pe o perioadă de 12 luni. Noul angajat va avea o perioadă de probă de 30 de zile.
 
Detalii referitoare la condiţiile procesului de recrutare și bibliografie sunt disponibile la: http://www.cbcromaniabulgaria.eu prin accesarea următorului link:
 
 
CONTACT 
Detalii legate de condiţiile procesului de recrutare, bibliografie etc: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru graniţa România-Bulgaria: domnul Petruş Alexandru CIOCÂRLAN - Biroul Resurse Umane.
 
Telefon: +40 242.313.091, sau la adresa de e-mail hr@calarasicbc.ro

POSTURI VACANTE

 

Secretariatul Tehnic Comun pentru  Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este în căutare de expert cu normă întreagă  pentru a-și completa echipa sa din Călărași, Zona Chiciu (România), după cum urmează:


- Project Manager – 1 post în cadrul Secretariatului Tehnic Comun, Serviciul Managementul Proiectelor


Aceasta este o oportunitate de alăturare unei echipe internaţionale care lucrează în domeniul dezvoltării teritoriale şi regionale.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

• studii superioare - inginer construcţii sau alte specialităţi tehnice;
• cel puțin 1 an de experiență în domeniul: inginerie, construcții, alte specialități tehnice;
• cunoștințe aprofundate despre legislația bulgară în domeniul ingineriei construcțiilor;
• un avantaj ar fi cunoştinţe de limba engleză și/sau română;
• abilități foarte bune de calculator: MS Office, inclusiv Outlook, Excel, Access și PowerPoint, Internet;


 PROCEDURA DE APLICARE

Cererea personală ar trebui să includă scanate documentele:
- Scrisoare de motivație, dar nu mai mult de o pagină, care să cuprindă  o descriere pe scurt  a calităților care recomandă candidatul pentru acest post şi a  principalelor  aşteptări de la locul de muncă vizat. Scrisoarea trebuie să includă data exactă  de începere a activității.
- Curriculum Vitae –  format Europass.
Pe baza acestor documente, comisia de recrutare va selecta candidaţii care îndeplinesc condiţiile de recrutare. Pe parcursul zilei de 18 iunie 2014, candidaţii admişi (short-list) vor fi informaţi prin e-mail despre rezultate şi vor fi invitați pentru testul scris şi interviu. Proba scrisă şi interviul vor fi organizate pe 26 iunie, la ora 11.00. De asemenea, lista scurtă cu candidaţii "acceptați", va fi postată pe web-site-ul BRCT Călărași la data de 18 iunie 2014.

APLICAȚIA


Aplicația trebuie să fie trimisă numai prin e-mail, cu următorul subiect:
1) "Aplicația – Project Manager" la următoarea adresă de email: petrus.ciocarlan@calarasicbc.ro
Se va confirma primirea tuturor aplicațiilor.
Datele privind aplicația vor fi gestionate în conformitate cu legea românească 182/2002 privind protecţia datelor. Vă rugăm să reţineţi că informaţiile prezentate de către candidaţi şi documentaţia procesului de selecţie pot fi transmise Autorității de Management şi Autorității Naţionale ale Programului.

TERMENUL LIMITĂ:


17 iune 2014, ora 16:00
Numai aplicațiile transmise înainte de data limită a acestui anunţ privind  posturile vacante vor  fi eligibile pentru evaluare!


INTERVIURI


Testele scrise şi interviurile pentru candidaţii din  lista scurtă vor avea loc pe 26 iunie 2014, la ora 11.00, la sediul nostru, din zona Chiciu, judetul Călărași (vă rugăm verificați harta)

Harta BRCT Călărași / STC PO


 TERMENII ANGAJĂRII

Postul va fi contractat în numele Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria.
Postul este cu normă întreagă, la sediul din Călărași și sub incidența legislației românești a muncii.

PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI


Candidatul selectat ar trebui să înceapă activitatea cât mai curând posibil.
Candidatul admis va fi angajat de către BRCT Călărași pe o perioadă de 12 luni. Noul angajat va avea o perioadă de probă de 30 de zile.

Textul complet al apelului, detalii referitoare la condiţiile procesului de recrutare pentru fiecare post, bibliografia sunt disponibile la:
www.cbcromaniabulgaria.eu şi www.calarasicbc.ro
* Regulamentul de organizare al procesului de recrutare

CONTACT


Detalii legate de condiţiile procesului de recrutare, bibliografie etc: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru graniţa România-Bulgaria: domnul Petruş Alexandru CIOCÂRLAN - Biroul Resurse Umane.
Telefon: +40 242.313.091, sau la adresa de e-mail petrus.ciocarlan@calarasicbc.ro
____________________________________________________________________
În conformitate cu Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, OUG nr. 111/16.11.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, Hotărârea Guvernului nr. 2005/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea programelor INTERREG şi Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Actul Constitutiv şi Statutul aprobat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria ca organizaţie non-guvernamentală, non-profit, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale şi cooperării.
Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, este constituit în cadrul Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria. STC asigură şi este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor delegate de către Autoritatea de Management (AM) pentru punerea în aplicare a programului; Secretariatul Tehnic Comun (STC) cooperează cu Direcţia de Cooperare Transfrontalieră din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi cu Autoritatea de Management şi Autoritatea Naţională.

Pentru a avea o perspectivă mai largă asupra programului şi  a sarcinilor STC vă rugăm să accesați documentele conexe programului, pe site-ul oficial al programului: www.cbcromaniabulgaria.eu  sau www.calarasicbc.ro


Secretariatul Tehnic Comun pentru  Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este în căutare de expert cu normă întreagă  pentru a-și completa echipa sa din Călărași, Zona Chiciu (România), după cum urmează:


- Project Manager – 1 post


Aceasta este o oportunitate de alăturare unei echipe internaţionale care lucrează în domeniul dezvoltării teritoriale şi regionale.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

• studii superioare - inginer construcţii sau alte specialităţi tehnice;
• cel puțin 1 an de experiență în domeniul: inginerie, construcții, alte specialități tehnice;
• cunoștințe aprofundate despre legislația bulgară în domeniul ingineriei construcțiilor;
• experienţă în proiectare / consultanţă / execuţie de lucrări;
• scris şi vorbit fluent în limba engleză și bulgară (un avantaj ar fi cunoștințe de limba română);
• abilități foarte bune de calculator: MS Office, inclusiv Outlook, Excel, Access și PowerPoint, Internet;


 PROCEDURA DE APLICARE

Cererea personală ar trebui să includă scanate documentele:
- Scrisoare de motivație în limba engleză, dar nu mai mult de o pagină, care să cuprindă  o descriere pe scurt  a calităților care recomandă candidatul pentru acest post şi a  principalelor  aşteptări de la locul de muncă vizat. Scrisoarea trebuie să includă data exactă  de începere a activității.
- Curriculum Vitae – detaliat în limba engleză, format Europass.
Pe baza acestor documente, comisia de recrutare va selecta candidaţii care îndeplinesc condiţiile de recrutare. Pe parcursul zilei de 15 aprilie 2014, candidaţii admişi (short-list) vor fi informaţi prin e-mail despre rezultate şi vor fi invitați pentru testul scris şi interviu. Proba scrisă şi interviul vor fi organizate pe 24 aprilie, la ora 11.00. De asemenea, lista scurtă cu candidaţii "acceptați", va fi postată pe web-site-ul BRCT Călărași pentru granița România – Bulgaria la data de 15 aprilie 2014.

APLICAȚIA


Aplicația trebuie să fie trimisă numai prin e-mail în limba engleză, cu următorul subiect:
1) "Aplicația – Project Manager" la următoarea adresă de email: petrus.ciocarlan@calarasicbc.ro
Se va confirma primirea tuturor aplicațiilor.
Datele privind aplicația vor fi gestionate în conformitate cu legea românească 182/2002 privind protecţia datelor. Vă rugăm să reţineţi că informaţiile prezentate de către candidaţi şi documentaţia procesului de selecţie pot fi transmise Autorității de Management şi Autorității Naţionale ale Programului.

TERMENUL LIMITĂ:


14 aprilie 2014, ora 16:00
Numai aplicațiile transmise înainte de data limită a acestui anunţ privind  posturile vacante vor  fi eligibile pentru evaluare!


INTERVIURI


Testele scrise şi interviurile pentru candidaţii din  lista scurtă vor avea loc pe 24 aprilie 2014, la ora 11.00, la sediul nostru, din zona Chiciu, judetul Călărași (vă rugăm verificați harta)

Harta BRCT Călărași / STC PO


 TERMENII ANGAJĂRII

Postul va fi contractat în numele Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria.
Postul este cu normă întreagă, la sediul din Călărași și sub incidența legislației românești a muncii.

PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI


Candidatul selectat ar trebui să înceapă activitatea cât mai curând posibil.
Candidatul admis va fi angajat de către BRCT Călărași pentru Granița România-Bulgaria pe o perioadă de 12 luni cu posibilitatea extinderii, post aflat  în STC PO până la sfârşitul implementării programului. Noul angajat va avea o perioadă de probă de 30 de zile.

Textul complet al apelului, detalii referitoare la condiţiile procesului de recrutare pentru fiecare post, bibliografia sunt disponibile la:
www.calarasicbc.ro
* Regulamentul de organizare al procesului de recrutare

CONTACT


Detalii legate de condiţiile procesului de recrutare, bibliografie etc: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru graniţa România-Bulgaria: domnul Petruş Alexandru CIOCÂRLAN - Biroul Resurse Umane.
Telefon: +40 242.313.091, sau pe web www.calarasicbc.ro
____________________________________________________________________
În conformitate cu Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, OUG nr. 111/16.11.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, Hotărârea Guvernului nr. 2005/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea programelor INTERREG şi Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Actul Constitutiv şi Statutul aprobat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria ca organizaţie non-guvernamentală, non-profit, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale şi cooperării.
Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, este constituit în cadrul Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria. STC asigură şi este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor delegate de către Autoritatea de Management (AM) pentru punerea în aplicare a programului; Secretariatul Tehnic Comun (STC) cooperează cu Direcţia de Cooperare Transfrontalieră din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi cu Autoritatea de Management şi Autoritatea Naţională.

Pentru a avea o perspectivă mai largă asupra programului şi  a sarcinilor STC vă rugăm să accesați documentele conexe programului, pe site-ul oficial al programului: www.cbcromaniabulgaria.eu  sau www.calarasicbc.ro


POSTURI VACANTE

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria organizează concursuri pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 

- controlor de prim nivel – profil tehnic – 1 post  (perioada determinata – 1 an), in data de 04.09.2013;

- controlor de prim nivel – profil economic – 2 posturi (perioada determinata - 1 an), in data de 05.09.2013

Dosarele se depun la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița Romania-Bulgaria din Calărași, zona Chiciu, situat in imobilul reprezentând sediul Serviciului Public „Transport Fluvial de Mărfuri si Călători” al PCTF Călărași (România)- Silistra (Bulgaria), jud. Călărași, până la data de 03.09.2013, ora 16.00.

Informatii privind continutul dosarului de înscriere, bibliografia si desfășurarea concursurilor se pot obține la  tel. 0242/313.091 persoana de contact Petrus Alexandru Ciocarlan, e-mail petrus.ciocarlan@calarasicbc.ro și pe site-ul www.calarasicbc.ro


Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria organizează concursuri pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

- controlor de prim nivel – profil tehnic – 1 post  (perioadă determinată – 1 an), in data de 29.07.2013;

- controlor de prim nivel – profil economic – 2 posturi (perioadă determinată - 1 an), in data de 30.07.2013

 Dosarele se depun la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița Romania-Bulgaria din Calărași, zona Chiciu, situat in imobilul reprezentând sediul Serviciului Public „Transport Fluvial de Mărfuri si Călători” al PCTF Călărași (România)- Silistra (Bulgaria), jud. Călărași, până la data de 26.07.2013, ora 16:00 .

Informaţii privind conţinutul dosarului de înscriere, bibliografia si desfășurarea concursurilor se pot obține la  tel. 0242/313.091 persoana de contact Petruş Alexandru CIOCÂRLAN, e-mail petrus.ciocarlan@calarasicbc.ro și pe site-urile www.calarasicbc.ro,www.cbcromaniabulgaria.eu

POSTURI VACANTE

Data publicării: 18 octombrie 2012

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria organizează, în data de 31 octombrie 2012, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

- controlor de prim nivel – profil tehnic - 4 posturi (perioada determinată - 1 an)

Dosarele se depun la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria din Călărași, zona Chiciu, situat în imobilul reprezentând sediul Serviciului Public „Transport Fluvial de Mărfuri și Călători” al PCTF Călărași (România) - Silistra (Bulgaria), jud. Călărași, până la data de 30 octombrie 2012, ora 16:00.
Pentru informații privind conținutul dosarului de înscriere, bibliografia și desfășurarea concursului, vă rugăm să consultaţi site-urile  http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=posturi-vacante și www.calarasicbc.ro, sau să ne contactaţi la numărul de tel. 0242/313.091 (persoana de contact Sandu ȘERBAN, e-mail sandu.serban@calarasicbc.ro).

Concursul se va desfăşura pe data de 31 octombrie 2012, începând cu ora 10.00, la sediul nostru, din zona Chiciu, judetul Călărași (vă rugăm verificați harta)

Harta BRCT Călărași / STC PO
 

 

Data publicării: 21 septembrie 2012

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria organizează, în data de 11 octombrie 2012, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

- controlor de prim nivel – profil tehnic - 4 posturi (perioada determinată - 1 an);

Dosarele se depun la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria din Călărași, zona Chiciu, situat în imobilul reprezentând sediul Serviciului Public „Transport Fluvial de Mărfuri și Călători” al PCTF Călărași (România)- Silistra (Bulgaria), jud. Călărași, până la data de 10 octombrie 2012, ora 16 :00 .
Informații privind conținutul dosarului de înscriere, bibliografia și desfășurarea concursului se pot obține la  tel. 0242/313.091 persoana de contact Sandu ȘERBAN, e-mail sandu.serban@calarasicbc.ro, pe site-urile www.calarasicbc.ro și www.cbcromaniabulgaria.eu


Concursul se va desfăşura pe data de 11 octombrie 2012, începând cu ora 10.00, la sediul nostru, din zona Chiciu, judetul Călărași (vă rugăm verificați harta)

Harta BRCT Călărași / STC PO
 

 

Data publicării: 27 aprilie 2011

 

Secretariatul Tehnic Comun pentru  Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este în căutare de expert cu normă întreagă  pentru a-și completa echipa sa din Călărași, Zona Chiciu (România), după cum urmează:


- Project Manager – 2 posturi ( cod: FEO1 – 1 post, cod: FEO2 – 1 post)

- Expert Financiar – 2posturi (cod: PMO1 – 1 post, cod: PMO2 – 1 post)


Aceasta este o oportunitate de alăturare unei echipe internaţionale care lucrează în domeniul dezvoltării teritoriale şi regionale.
 

PROCEDURA DE APLICARE

Cererea personală ar trebui să includă scanate documentele:
- Scrisoare de motiva
ție în limba engleză, dar nu mai mult de o pagină, care să cuprindă  o descriere pe scurt  a calităților care recomandă candidatul pentru acest post şi a  principalelor  aşteptări de la locul de muncă vizat. Scrisoarea trebuie să includă data exactă  de începere a activității.
- Curriculum Vitae – detaliat în limba engleză, format Europass.
Pe baza acestor documente, comisia de recrutare va selecta candidaţii care îndeplinesc condiţiile de recrutare. Pe parcursul zilei de 18 mai 2011, candidaţii admişi (short-list) vor fi informaţi prin e-mail despre rezultate şi vor fi invita
ți pentru testul scris şi interviu. Proba scrisă şi interviul vor fi organizate pe 26 mai, la ora 11.00. De asemenea, lista scurtă cu candidaţii "acceptați", va fi postată pe web-site-ul BRCT Călărași pentru granița România – Bulgaria la data de 18 mai 2011.

APLICA
ȚIA


Aplica
ția trebuie să fie trimisă numai prin e-mail în limba engleză, cu următorul subiect:
1) "Aplica
ția - Financial Expert" la următoarea adresă de email: liliana.patra@calarasicbc.ro
Se va confirma primirea tuturor aplica
țiilor.
Datele privind aplica
ția vor fi gestionate în conformitate cu legea românească 182/2002 privind protecţia datelor. Vă rugăm să reţineţi că informaţiile prezentate de către candidaţi şi documentaţia procesului de selecţie pot fi transmise Autorității de Management şi Autorității Naţionale ale Programului.

TERMENUL LIMITĂ:


17 mai 2011, ora 16:00
Numai aplica
țiile transmise înainte de data limită a acestui anunţ privind  posturile vacante vor  fi eligibile pentru evaluare!


INTERVIURI


Testele scrise şi interviurile pentru candidaţii din  lista scurtă vor avea loc pe 26 mai 2011, la ora 11.00, la sediul nostru, din zona Chiciu, judetul Călăra
și (vă rugăm verificați harta)

Harta BRCT Călărași / STC PO
 


TERMENII ANGAJĂRII

Postul va fi contractat în numele Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăra
și pentru Granița România-Bulgaria.
Postul este cu normă întreagă, la sediul din Călăra
și și sub incidența legislației românești a muncii.

PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI


Candidatul selectat ar trebui să înceapă activitatea cât mai curând posibil.
Candidatul admis va fi angajat de către BRCT Călăra
și pentru Granița România-Bulgaria pe o perioadă de 2 ani cu posibilitatea extinderii, post aflat  în STC PO până la sfârşitul implementării programului. Noul angajat va avea o perioadă de probă de 90 de zile.

Textul complet al apelului, detalii referitoare la condiţiile procesului de recrutare pentru fiecare post, bibliografia sunt disponibile la:
www.calarasicbc.ro
* Regulamentul de organizare al procesului de recrutare

CONTACT


Detalii legate de condiţiile procesului de recrutare, bibliografie etc: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăra
și pentru Granița România-Bulgaria: doamna Liliana Pătra  - Biroul Resurse Umane.
Telefon: +40 242.313.091, sau pe web www.calarasicbc.ro

____________________________________________________________________
În conformitate cu Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, OUG nr. 111/16.11.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, Hotărârea Guvernului nr. 2005/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea programelor INTERREG şi Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Actul Constitutiv şi Statutul aprobat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria ca organizaţie non-guvernamentală, non-profit, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale şi cooperării.
Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, este constituit în cadrul Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăra
și pentru Granița România-Bulgaria. STC asigură şi este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor delegate de către Autoritatea de Management (AM) pentru punerea în aplicare a programului; Secretariatul Tehnic Comun (STC) cooperează cu Direcţia de Cooperare Transfrontalieră din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi cu Autoritatea de Management şi Autoritatea Naţională.

Pentru a avea o perspectivă mai largă asupra programului şi  a sarcinilor STC vă rugăm să accesa
ți documentele conexe programului, pe site-ul oficial al programului: www.cbcromaniabulgaria.eu  sau www.calarasicbc.ro  

 

Data publicării: 21 aprilie 2011

Secretariatul Tehnic Comun pentru  Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este în căutare de experți cu normă întreagă  pentru a-și completa echipa sa din Călărași, Zona Chiciu (România), după cum urmează:

Aceasta este o oportunitate de alăturare unei echipe internaţionale care lucrează în domeniul dezvoltării teritoriale şi regionale.

PROCEDURA DE APLICARE
Cererea personală ar trebui să includă scanate documentele:
- Scrisoare de motivație în limba engleză, dar nu mai mult de o pagină, care să cuprindă  o descriere pe scurt  a calităților care recomandă candidatul pentru acest post şi a  principalelor  aşteptări de la locul de muncă vizat. Scrisoarea trebuie să includă data exactă  de începere a activității.
- Curriculum Vitae – detaliat în limba engleză, format Europass.
Pe baza acestor documente, comisia de recrutare va selecta candidaţii care îndeplinesc condiţiile de recrutare. Pe parcursul zilei de 12 mai 2011, candidaţii admişi (short-list) vor fi informaţi prin e-mail despre rezultate şi vor fi invitați pentru testul scris şi interviu. Proba scrisă şi interviul vor fi organizate pe 19 mai 2011, la ora 11.00. De asemenea, lista scurtă cu candidaţii "acceptați", va fi postată pe web-site-ul BRCT Călărași pentru granița România – Bulgaria la data de 12 mai 2011.

APLICAȚIA
Aplicația trebuie să fie trimisă numai prin e-mail în limba engleză, cu următorul subiect:
1) "Aplicația –
Project Manager cod: PM01 sau PM02 / Expert Financiar cod:FE01 sau FE02 " la următoarea adresă de email: liliana.patra@calarasicbc.ro.
Se va confirma primirea tuturor aplicațiilor.


Datele privind aplicația vor fi gestionate în conformitate cu legea românească 182/2002 privind protecţia datelor. Vă rugăm să reţineţi că informaţiile prezentate de către candidaţi şi documentaţia procesului de selecţie pot fi transmise Autorității de Management şi Autorității Naţionale ale Programului.


TERMENUL LIMITĂ:

11 mai 2011, ora 16:00
Numai aplicațiile transmise înainte de data limită a acestui anunţ privind  posturile vacante vor  fi eligibile pentru evaluare!


INTERVIURI
Testele scrise şi interviurile pentru candidaţii din lista scurtă vor avea loc pe 19 mai  2011, la ora 11.00, la sediul nostru, din zona Chiciu, judetul Călărași (vă rugăm verificați harta)

Harta BRCT Călărași / STC PO


TERMENII ANGAJĂRII


Postul va fi contractat în numele Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria.
Postul este cu normă întreagă, la sediul din Călărași și sub incidența legislației românești a muncii.


PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI
Candidatul selectat ar trebui să înceapă activitatea cât mai curând posibil.
Candidatul admis va fi angajat de către BRCT Călărași pentru Granița România-Bulgaria pe o perioadă de 2 ani. Noul angajat va avea o perioadă de probă de 90 de zile.

Textul complet al apelului, detalii referitoare la condiţiile procesului de recrutare pentru fiecare post, bibliografia sunt disponibile la:
www.calarasicbc.ro

* Regulamentul de organizare al procesului de recrutare

CONTACT
Detalii legate de condiţiile procesului de recrutare, bibliografie etc: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria: doamna Liliana Pătra  - Biroul Resurse Umane.
Telefon: +40 242.313.091, sau pe web
www.calarasicbc.ro
____________________________________________________________________
În conformitate cu Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, OUG nr. 111/16.11.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, Hotărârea Guvernului nr. 2005/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea programelor INTERREG şi Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Actul Constitutiv şi Statutul aprobat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria ca organizaţie non-guvernamentală, non-profit, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale şi cooperării.
Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, este constituit în cadrul Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria. STC asigură şi este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor delegate de către Autoritatea de Management (AM) pentru punerea în aplicare a programului; Secretariatul Tehnic Comun (STC) cooperează cu Direcţia de Cooperare Transfrontalieră din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi cu Autoritatea de Management şi Autoritatea Naţională.

Pentru a avea o perspectivă mai largă asupra programului şi  a sarcinilor STC vă rugăm să accesați documentele conexe programului, pe site-ul oficial al programului:
www.cbcromaniabulgaria.eu  sau www.calarasicbc.ro

 

Data publicării: 15 martie 2011

Secretariatul Tehnic Comun pentru  Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este în căutare de expert cu normă întreagă  pentru a-și completa echipa sa din Călărași, Zona Chiciu (România), după cum urmează:

• Expert Financiar - 1 post


Aceasta este o oportunitate de alăturare unei echipe internaţionale care lucrează în domeniul dezvoltării teritoriale şi regionale.
 

PROCEDURA DE APLICARE

Cererea personală ar trebui să includă scanate documentele:
- Scrisoare de motivație în limba engleză, dar nu mai mult de o pagină, care să cuprindă  o descriere pe scurt  a calităților care recomandă candidatul pentru acest post şi a  principalelor  aşteptări de la locul de muncă vizat. Scrisoarea trebuie să includă data exactă  de începere a activității.
- Curriculum Vitae – detaliat în limba engleză, format Europass.
Pe baza acestor documente, comisia de recrutare va selecta candidaţii care îndeplinesc condiţiile de recrutare. Pe parcursul zilei de 7 aprilie 2011, candidaţii admişi (short-list) vor fi informaţi prin e-mail despre rezultate şi vor fi invitați pentru testul scris şi interviu. Proba scrisă şi interviul vor fi organizate pe 14 aprilie, la ora 11.00. De asemenea, lista scurtă cu candidaţii "acceptați", va fi postată pe web-site-ul BRCT Călărași pentru granița România – Bulgaria la data de 7 aprilie 2011.

APLICAȚIA


Aplicația trebuie să fie trimisă numai prin e-mail în limba engleză, cu următorul subiect:
1) "Aplicația - Financial Expert" la următoarea adresă de email: liliana.patra@calarasicbc.ro
Se va confirma primirea tuturor aplicațiilor.
Datele privind aplicația vor fi gestionate în conformitate cu legea românească 182/2002 privind protecţia datelor. Vă rugăm să reţineţi că informaţiile prezentate de către candidaţi şi documentaţia procesului de selecţie pot fi transmise Autorității de Management şi Autorității Naţionale ale Programului.

TERMENUL LIMITĂ:


6 aprilie 2011, ora 16:00
Numai aplicațiile transmise înainte de data limită a acestui anunţ privind  posturile vacante vor  fi eligibile pentru evaluare!


INTERVIURI


Testele scrise şi interviurile pentru candidaţii din  lista scurtă vor avea loc pe 14 aprilie 2011, la ora 11.00, la sediul nostru, din zona Chiciu, judetul Călărași (vă rugăm verificați harta)
Harta BRCT Călărași / STC PO
 


TERMENII ANGAJĂRII

Postul va fi contractat în numele Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria.
Postul este cu normă întreagă, la sediul din Călărași și sub incidența legislației românești a muncii.

PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI


Candidatul selectat ar trebui să înceapă activitatea cât mai curând posibil.
Candidatul admis va fi angajat de către BRCT Călărași pentru Granița România-Bulgaria pe o perioadă de un an cu posibilitatea extinderii, post aflat  în STC PO până la sfârşitul implementării programului. Noul angajat va avea o perioadă de probă de 30 de zile.

Textul complet al apelului, detalii referitoare la condiţiile procesului de recrutare pentru fiecare post, bibliografia sunt disponibile la:
www.calarasicbc.ro
* Regulamentul de organizare al procesului de recrutare

CONTACT

Detalii legate de condiţiile procesului de recrutare, bibliografie etc: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria: doamna Liliana Pătra  - Biroul Resurse Umane.
Telefon: +40 242.313.091, sau pe web www.calarasicbc.ro
____________________________________________________________________
În conformitate cu Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, OUG nr. 111/16.11.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, Hotărârea Guvernului nr. 2005/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea programelor INTERREG şi Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Actul Constitutiv şi Statutul aprobat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria ca organizaţie non-guvernamentală, non-profit, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale şi cooperării.
Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, este constituit în cadrul Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria. STC asigură şi este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor delegate de către Autoritatea de Management (AM) pentru punerea în aplicare a programului; Secretariatul Tehnic Comun (STC) cooperează cu Direcţia de Cooperare Transfrontalieră din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi cu Autoritatea de Management şi Autoritatea Naţională.

Pentru a avea o perspectivă mai largă asupra programului şi  a sarcinilor STC vă rugăm să accesați documentele conexe programului, pe site-ul oficial al programului: www.cbcromaniabulgaria.eu  sau www.calarasicbc.ro 


 

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page