CBC Romania Bulgaria

ACHIZITII PUBLICE AUTORITATEA DE AUDIT

Curtea de Conturi a Romaniei a lansat procedura de cerere de ofertă pentru atribuirea serviciilor de audit extern pentru verificarea cheltuielilor declarate Comisiei Europene în anul 2013 pentru proiectele implementate în Bulgaria prin Programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

Documentaţia de atribuire este disponibilă pe site-ul https://www.e-licitatie.ro/ - secțiunea Cerere de ofertă, la numărul 360606, iar procedura de atribuire va avea o fază finală de licitaţie electronică.

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page