Apeluri de proiecte si cautare parteneri

Lansarea celui de al doilea apel de proiecte: pentru Axa Prioritară 4 – “O regiune calificată şi inclusivă”  şi Axa Prioritară 5 – “O regiune eficientă” proiectele pot fi depuse până la data de 15 martie 2016.  (ora 16:00) 

Pachetul Aplicantului aferent celui de al doilea  apel de proiecte al Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria este disponibil aici.

Întrebările pot fi transmise la robg@mdrap.ro, NA-RO-BG@mrrb.government.bg sau helpdesk_robg@calarasicbc.ro

Toate întrebările și răspunsurile vor fi publicate aici.

Proiecte selectate în cadrul  primului apel de proiecte: 36 de proiecte soft, cu o valoare totală de aproximativ 25 milioane Euro. Pentru a parcurge lista proiectelor selectate în limba engleză, click aici

The report and the decision of the Complaint Panel on the complaint lodged by the represenatives of the project code 15.2.1.003 against the MC decision 16/15.10.2015 - approving the list of approved and rejected projects submitted in the first call for proposals for Interreg V-A RoBg, soft projects.    

For download the CP report and decision click here.

The report and the decisions of the Complaint Panel on the complaints lodged against the MC decision 16/15.10.2015 - approving the list of approved and rejected projects submitted in the first call for proposals for Interreg V-A RoBg, soft projects.    

For download click here.

Download first part

Download second part

 

Primul apel de proiecte pentru Programul INTERREG V-A România - Bulgaria afost lansat în data de 26 martie 2015. Au fost lansate Axele Prioritare 1, 2 și 3 cu termenele de depunere:

30 iunie 2015 pentru proiecte soft (ora 16:00)

30 septembrie 2015 pentru proiecte hard (ora 16:00)

Versiunea revizuită a Ghidului Aplicantului aferent primului apel de proiecte al Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria este disponibilă aici.

Întrebările pot fi transmise la robg@mdrap.ro, NA-RO-BG@mrrb.government.bg sau helpdesk_robg@calarasicbc.ro

Toate întrebările și răspunsurile vor fi publicate aici.

Programul a identificat o listă de erori frecvente ce ar trebui evitate la întocmirea/depunerea cererilor de finanțare. Lista e disponibilăaici.

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page