CBC Romania Bulgaria

Glosar


A


Applicant Aplicant / Solicitant
Application Aplicatie / Cerere de finantare
Assessment Working Group Grup de lucru pentru evaluare
Audit Authority Autoritatea de Audit (AA)

B


Beneficiary Beneficiar

C


Certifying Authority Autoritatea de Certificare (AC)
Cost Benefit Analysis Analiza Cost-Beneficiu (ACB)
Cross-border Cooperation Regional Office Calarasi Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera pentru Granita Romania-Bulgaria (BRCT Calarasi)

E


Eligible area/region Arie eligibila
Eligible expenditure Cheltuiala eligibila
ETC Management Information System Sistemul de Management al Informatiei ETC
Evaluation criteria Criterii de evaluare
European Commission Comisia Europeana (CE)
European Regional Development Fund Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

F


First Level Control Control de Prim Nivel

H


Hard project Proiect hard

I


Investment project Proiect de investitii

J


Joint Monitoring Committee Comitet Comun de Monitorizare (CCM)
Joint Steering Committee Comitet Comun de Selectie (CCS)
Joint Technical Secretariat Secretariat Tehnic Comun (STC)

L


Lead Partner/ Lead Beneficiary Partener Lider de Proiect

M


Managing Authority Autoritate de Management (AM)
Memorandum of Understanding Memorandum de intelegere

N


National Authority Autoritate Nationala (AN)
National Legislation Legislatie nationala

O


Operational Programme Program operational (PO)

P


Partner Partener
Potential beneficiary Potential beneficiar
Priority Axis Axa prioritara
Project / operation Proiect
Project Joint Steering Committee Comitet Comun de Coordonare a Proiectului

R


Reimbursement claim Cerere de rambursare
Revenue generating project Proiect generator de venituri
Revenues Venituri

S


Soft project Proiect soft

V


Value Added Tax Taxa pe valoare adaugata (TVA)

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page