CBC Romania Bulgaria

ACHIZITII PUBLICE SECRETARIATUL TEHNIC COMUN

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria a lansat procedura ''cerere de ofertă'' pentru achiziționarea de servicii  tipografice și servicii de promovare (inscripționare) în cadrul Programul de Cooperare Transfrontaliera România-Bulgaria 2007-2013.  Documentația de atribuire este disponibilă în sistemul electronic SEAP prin http://www.e-licitatie.ro, invitația de participare nr. 379618/22.09.2015. Data limită de depunere a ofertelor este 05.10.2015, ora 15:00.

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page