Solicitanti eligibili

APLICANTI ELIGIBILI

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

Exemple indicative de potentiali solicitanti pentru toate axele prioritare:

 • Consilii judetene / Administratii districtuale;
 • Consilii locale / municipalitati;
 • Asociatii ale autoritatilor publice locale;
 • Camere de comert / Asociatii ale IMM-urilor;
 • Universitati;
 • Ministere si departamentele / organismele lor locale / regionale;
 • Institutii de cercetare non-profit;
 • Alte ONG-uri al caror obiect de activitate corespunde domeniilor de interventie finantate prin program.

 

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

Aplicanții trebuie să respecte o serie de cerințe legate de statutul lor juridic, localizarea geografică, istoric profesional și financiar.

 • Să fie organisme/organizații non-profit române sau bulgare constituite în mod legal în conformitate cu legislația națională a statului pe al cărui teritoriu se află aceștia;
 • Să aibă surse de finanțare stabile și suficiente pentru a asigura continuitatea funcționării organizației pe toată durata proiectului și, dacă este necesar, să joace un rol în finanțarea sa;
 • Trebuie să poată demonstra capacitatea de a gestiona activitățile proprii în cadrul proiectului pentru care se solicită finanțarea;
 • Să fie organismul/instituția cu competența de a lua măsuri în domeniul/domeniile abordate de proiect;
 • Limita este de 5 parteneri/proiect!

Aplicantul trebuie să aibă sediul în aria eligibilă transfrontalieră. În cazul în care nu are sediul în aria eligibilă există 3 excepții de la această regulă:

 • să aibă sucursale locale/regionale cu statut juridic (persoană juridică) stabilite în aria eligibilă;
 • zona de competență, stabilită prin acte juridice, să se extindă în zona eligibilă a programului;
 • pentru aplicantul care nu se află în niciuna din situațiile de mai sus, poate participa la proiecte, cu condiția ca bugetul lor să fie limitat la 20% din bugetul total al proiectului.

Exemple indicative de potențiali candidați pentru toate axele prioritare:

 • consilii județene/ administrații districtuale;
 • consilii locale/ municipalități;
 • asociații ale autorităților publice locale;
 • camere de comerț/ asociații de IMM-uri;
 • instituții de învățământ (școli, universități etc.);
 • ministere și departamentele lor locale/regionale;
 • institute de cercetare non-profit;
 • alte ONG-uri care activează în domenii finanțate prin program;
 • EGTC.

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page