Axe prioritare & Domenii cheie de interventie

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

AXELE PRIORITARE SI DOMENIILE MAJORE DE INTERVENTIE

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria 2007-2013 acopera trei mari domenii, denumite ”Axe prioritare”. O axa prioritara aditionala a fost dedicata pentru asigurarea asistentei organismelor de implementare si activitatilor programului.. Fiecare dintre aceste axe prioritare tematice este divizata in sectiuni specifice, denumite Domenii majore de interventie.


Axele prioritare


Fiecare din cele patru axe prioritare are alocat un buget prestabilit. Axele prioritare ale Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria 2007-2013 sunt prezentate mai jos:

Axa prioritara 1: Accesibilitate

37% din bugetul UE alocat programului.

Imbunatatirea mobilitatii si a accesului la infrastructura de transport, informatii si comunicatii.

Obiectivul acestei axe il constituie imbunatatirea conditiilor pentru trecerea granitei si dezvoltarea infrastructurii de transport si comunicatii in zona transfrontaliera.

Domenii majore de interventie:

 1. Imbunatatirea facilitatilor de transport transfrontalier terestru si fluvial
 2. Dezvoltarea retelelor si a serviciilor de informatii si comunicatii in zona transfrontalierã

 

Axa Prioritara 2: Mediu

35% din bugetul UE alocat programului.

Utilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si a mediului si promovarea unui management eficient al riscului in regiunea transfrontaliera.

Obiectivul acestei axe il constituie protectia mediului, prin gestionarea eficienta a riscurilor naturale si tehnologice (inundatii, poluarea apei si a aerului) si servicii rapide de interventie comuna in caz de urgenta.

Domenii majore de interventie:

 1. Dezvoltarea unor sisteme comune de management pentru protectia mediului
 2. Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de interventie in situatii de urgenta

 

Axa prioritara 3: Dezvoltare economica si sociala

22% din bugetul UE alocat programului

Dezvoltare economica si coeziune sociala prin identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale zonei

Obiectivul aceste axe il constituie consolidarea dezvoltarii economice a ariilor eligibile prin sprijinirea infrastructurii de afaceri, cursuri de instruire a resurselor umane, cooperarea intre comunitati si institutii.

Domenii majore de interventie:

 1. Sprijnirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale
 2. Cooperarea in domeniul dezvoltarii resurselor umane – dezvoltarea in comun a aptitudinilor si cunostintelor
 3. Cooperarea “people-to-people”

 

Axa prioritara 4: Asistenta Tehnica

6% din bugetul UE alocat programului
Obiectivul acestei axe este acela de a asigura gestionarea eficienta a fondurilor si monitorizarea programului. 


Domenii majore de interventie:

 1. Sprijinirea implementarii si a managementului general al programului
 2. Sprijinirea activitatilor de comunicare si informare privind programul

 

Pentru a obtine detalii despre tipurile de proiecte care ar putea obtine finantare in cadrul fiecarui domeniu cheie de interventie amintit mai sus, va invitam sa descarcati Documentul de programare.

Cautati Apeluri pentru propuneri de proiecte in cadrul fiecarui domeniu major de interventie.


Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

AXELE PRIORITARE ȘI PRIORITĂȚILE DE INVESTIȚII

 

AXA PRIORITARĂ 1: O regiune bine conectată

38% din bugetul UE alocat Programului.

Această axă prioritară cuprinde două priorități de investiții:

 • Prioritatea de investiții 7b:stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Obiectiv specific: Îmbunătățirea procesului de planificare, dezvoltare și coordonare a sistemelor de transport transfrontaliere în vederea asigurării unor mai bune conexiuni la rețelele de transport TEN-T

 • Prioritatea de investiții 7c: dezvoltarea și îmbunătățirea unor sisteme de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local

Obiectiv specific: Creșterea siguranței transportului pe căile fluviale sau maritime

 

AXA PRIORITARĂ 2: O regiune verde

25% din bugetul UE alocat Programului.

Această axă prioritară cuprinde două priorități de investiții:

 • Prioritatea de investiții 6c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Obiectiv specific: Îmbunătățirea utilizarii durabile a resurselor și patrimoniului natural și a patrimoniului cultural

 • Prioritatea de investiții 6d: Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor, precum și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și infrastructuri ecologice

Obiectiv specific: Îmbunătățirea managementului durabil al ecosistemelor din zona transfrontalieră

 

AXA PRIORITARĂ 3: O regiune sigură

19% din bugetul UE alocat Programului.

Această axă prioritară conține o singură prioritate de investiții:

 • Prioritatea de investiții 5b:Promovarea investițiilor destinate abordării unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor

Obiectiv specific: Îmbunătățirea managementului comun al riscului în aria transfrontalieră

 

AXA PRIORITARĂ 4: O regiune calificată și inclusivă

7% din bugetul UE alocat Programului.

Această axă prioritară conține o singură prioritate de investiții:

 • Prioritatea de investiții 8.i: Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă prin integrarea piețelor forței de muncă transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalieră, inițiativele comune locale în domeniul ocupării forței de muncă, servicii de informare și de consiliere și formarea comună

Obiectiv specific: Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privința ocupării și mobilității forței de muncă

 

AXA PRIORITARĂ 5: O regiune eficientă

5% din bugetul UE alocat Programului.

Această axă prioritară conține o singură prioritate de investiții:

 • Prioritatea de investiții 11.iv:  Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții

Obiectiv specific: Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page