CBC Romania Bulgaria

Etapa solicitarii

Aceasta etapa incepe cu Apelul pentru propuneri de proiecte in cadrul un anumit domeniu cheie de interventie si se termina cu transmiterea cererilor de finantare de catre partenerul lider de proiect, care actioneaza in numele tuturor partenerilor implicati in propunere. Apelurile pentru propuneri de proiecte sunt publicate in mass-media la nivel national si regional, precum si pe aceasta pagina de internet.

Apelul pentru propuneri de proiecte lanseaza invitatia pentru potentialii solicitanti de a cere Ghidul Solicitantului si de a pregati corespunzator Cererile de finantare. Ghidul Solicitantului ofera toate informatiile necesare privind eligibilitatea proiectelor si a solicitantilor, criteriile de selectie a proiectelor, documentele care sunt incluse in cererea de finantare si procedurile care trebuie respectate in timpul implementarii proiectului.

Ghidurile Solicitantului pentru diferitele apeluri pentru propuneri de proiecte, precum si termenele-limita de transmitere a cererilor de finantare pot fi consultate in sectiunea Apeluri pentru propuneri de proiecte.

In perioada de transmitere a cererilor de finantare si pana la termenul-limita al Apelului pentru propuneri de proiecte, Autoritatea de Management si Secretariatul Tehnic Comun organizeaza mai multe evenimente de asistenta tehnica, cum ar fi cursuri de instruire, ateliere de lucru si altele,in vederea sprijinirii potentialilor solicitanti in pregatirea cererilor de finantare. Aceste evvenimente de asistenta tehnica sunt incluse intr-un calendar de asistenta tehnica pentru fiecare apel pentru propuneri de proiecte, care poate fi gasit in sectiunea Apeluri pentru propuneri de proiecte.

Schematic representation of Application stage

 

Etapa evaluarii

In aceasta etapa, un comitet de evaluare stabilit in cadrul Secretariatului Tehnic Comun evalueaza cererile de finantare primite si le puncteaza pe baza unei grile de evaluare. Lista finala a proiectelor selectate urmeaza a fi aprobata de catre ComitetulComun de Selectie al programului si este anuntata public. Evaluarea cererilor de finantare se bazeaza pe criterii predefinite, mentionate in Ghidul Solicitantului.

Procesul de evaluare include evaluarea conformitatii administrative si evaluarea tehnica si financiara, cand comitetul de evaluare poate solicita clarificari sau ajustari din partea solicitantului.

Schematic representation of evaluation stage

 

Etapa implementarii

Aceasta este cea mai lunga si mai solicitanta etapa pentru beneficiar.

In aceasta etapa beneficiarii isi implementeaza cu sprijinul Secretariatului Tehnic Comun, conform procedurilor de implementare.

Reguli stricte se aplica pentru achizitii, certificare, efectuarea platilor si pentru monitorizarea progreselor inregistrate de proiecte. Procedurile, aplicabile pe toata durata implementarii proiectului, sunt specifice fiecarui Apel pentru propuneri de proiecte si pot fi consultate in Ghidul Solicitantului.

In general, dupa decizia de acordare a finantarii, partenerul lider de proiect care reprezinta toate entitatile implicate in derularea acestuia, semneaza contractul de finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala cu Autoritatea de Management. El va implementa proiectul conform metodologiei, planului de implementare si bugetului preconizat, care constituie anexe la contract. Contracte de finantare separate pentru cofinantare sunt semnate intre Autoritatea de Management / Autoritatea Nationala din Bulgaria cu partenerii din Romania, respectiv din Bulgaria.

In perioada de implementare, Secretariatul Tehnic Comun realizeaza verificari ale proiectelor la fata locului si acorda sprijin beneficiarilor in problemele administrative cu care se confrunta in derularea proiectelor.

Corespunzator progresului inregistrat, partenerul lider de proiect, reprezentand toti partenerii, transmite cererea de plata. Plata se face dupa ce cheltuielile efectuate sunt verificate si daca progresul proiectului justifica plata.

La sfarsitul implementarii, “proprietarii” proiectului trebuie sa pastreze toate documentele relevante implementarii proiectului pentru verificari ulterioare.

Schematic representation of evaluation stage

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page